skúsení it profesionáli ihneď pre vás

chýbajú vám ľudské zdroje?
máme ich pre vás

kontakt

ponúkame

BUSINESS ANALYTIK

16 rokov praxe
kľúčové kompetencie

business analýza, datová analýza, riadenie zmenových požiadavkov, reporting, nadštandardná AJ

skúsenosti

Samostatná analýza reportingových a datových potrieb s akcentáciou na potreby zákazníka, Business analýza (špecializácia na financie) - tvorba detailnej špecifikácie pre vývoj, prekladateľ medzi business a IT svetom, Testovanie a dokumentácia reportingového riešenia (MS SSRS, Power BI)

Dostupný Ihneď

PowerBI KONZULTANT

4 roky praxe
kľúčové kompetencie

PowerBI, MS Reporting Services, MS SQL ServerSAS Visual Analytics, SAS BASEPL/SQL, Oracle Database

skúsenosti

školenie PowerBI, vývoj reportov v PowerBI a SAS Visual Analytics, analýza SAS skriptov pre podporu Data Quality procesov ETL (T-SQL, MS SSIS, Oracle)

Dostupný Ihneď

MIDDLEWARE ADMINISTRÁTOR

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

aplikačný server, Linux, administrácia infraštruktúry

skúsenosti

migrácia prostredia aplikačných serverov, aplikačná podpora a incident management, inštalácia infraštruktúrnych prostredí

Dostupný Ihneď

ETL VÝVOJÁR #2

11 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Databáze – MS SQL server, Oracle DatabaseProgramování - PL/SQL

skúsenosti

ETL vývojár v bankovnom a výrobnom prostredí, incident management a dodávka zmenových požadavkov datových skladov a reportingových riešení

Dostupný Ihneď

JAVA VÝVOJÁR #1

4 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java SE/EE, Angular, C, C++, Hibernate, Jersey, Spring, Spring Boot, Maven, Docker

skúsenosti

aplikácie pre batch & online spracovanie dát pre banku,
aplikácie pre regulatórny reporting finančných inštitúcií,
aplikácia pre archiváciu veľkých objemov dát

Dostupný Ihneď

JAVA VÝVOJÁR #2

3 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java SE/EE, C/C++, C#, JavaScript, Node.js, Hibernate, Spring, Spring Boot

skúsenosti

aplikácia pre batch & online spracovanie dát pre banku,
aplikácia pre regulatórny reporting finančných inštitúcií,
aplikácia pre archiváciu veľkých objemov dát

Dostupný Ihneď

JAVA VÝVOJÁR #3

5 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java, XML, UML, JSON, Spring, Hibernate, Maven
REST API, Angular

skúsenosti

aplikácia pre regulatórny reporting finančných inštitúcií,
aplikácia pre zdieľanie súborov pomocou odkazu v e-maily, aplikácia pre príjem a spracovanie nových a upravených ponúk pre zákazníkov v bankovnej sfére, aplikácia pre archiváciu veľkých objemov dát

Dostupný Ihneď

SENIOR BI KONZULTANT

8 rokov praxe
kľúčové kompetencie

PowerBI, MS SQL Server, SAS Visual Analytics, SAS Data Quality, SAS Enterprise Miner

skúsenosti

zber business požiadavkov a vývoj reportov v bankovníctve a poisťovníctve, datová analýza, návrh a tvorba datamartu, ETL, dodávka projektov datovej kvality

Dostupný Ihneď

BI/EPM ARCHITEKT

19 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Oracle Business Intelligence, Oracle Hyperion, Jedox, SAS Financial Management, finance a controlling

skúsenosti

architektúra a riadenie projektov rozličných reportingových riešení, architektúra a riadenie projektov rozličných EPM riešení, business konzultácie pre management so zameraním na financie a controlling

Dostupný Ihneď

Datová vizualizace

3 roky praxe
kľúčové kompetencie

Zber business požiadavkov, Datová analýza (T-SQL, PL/SQL, Keboola), Návrh datového modelu (PowerDesigner), Tvorba datamartu (MS SQL Server), Oracle DB, Keboola, SAS BASE), MS Analysis Services, Vizualizácia dát (PowerBI, SAS VA, Tableau)

skúsenosti

pricing datamart pre retail, reporting v bankovníctve  – retence , call centrum, migrácia reportingovej platformy,
HR reporting, manažérsky reporting

OD júL 2020

Datový analytik, ETL konzultant

7 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Keboola, MS SQL Server, Oracle Database, produkty SAS Institute, Data Mining (Weka, RapidMiner, SAS Enterprise Miner, R, Matlab)

skúsenosti

ETL pomoouí Kebooly z MS SQL do Snowflake pre retail,
datová vrstva a ETL pre logistiku, Master Data Management a datová kvalita v SAS

OD júl 2020

Senior BI konzultant

4 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Databáza – Oracle database, MS SQL serverETL - ODI, MS SQL Server, Reporting - Oracle Business Intelligence, PowerBI, Business oblasť – výroba, leasing

skúsenosti

Tvorba reportov na základe užívatelských požiadavkov, Business  a datová analýza reportingových požiadavkov, Skúsenosti s BI/DWH z nadnárodných korporácií, Vývoj ETL, BI support

OD júl 2020

BI/DWH konzultant

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

Databáza – Oracle DB
Programování - Python, RReporting - PowerBI, Tableau

skúsenosti

Automatizácia HR reportov pre Insurance, Zber požiadavkov a datová analýza požiadavkov, BI/DWH riešenie pre nadnárodnú korporáciu, Automatizovaná konsolidácia z rôznych datových zdrojov pomocou R

OD júl 2020

Senior CI konzultant

13 rokov praxe
kľúčové kompetencie

analýza a vývoj CRM riešení, SAS Customer Intelligence

skúsenosti

Customer Intelligence a kampaňové nástroje, segmentácia klientov, business analýza, datová analýza

OD júN 2020

Junior Java vývojář

4 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java, Spring, Angular

skúsenosti

multichannel marketingový messenger založený na pluginovaciom mechanizme, aplikácia pre zdieľanie súborov pomocou odkazu v e-maily, testovanie migrácie DB systému

OD júl 2020

DevOps vývojář

4 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Gitlab CI, Teamcity, Jenkins, Ansible, Git, Java, Java EE, Spring Boot, Maven

skúsenosti

rada projektov v bankovnej sfére, interný vývoj aplikacií

OD júl 2020

BI/EPM KOnzultant

6 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Jedox, Tvorba reportov MS SQL Server Reporting Services, Databázový vývoj MS SQL Server (T-SQL)

skúsenosti

účast na implementačných projektoch, EPM - Jedox, skúsenosť s procesním riadením, realizácia zmenových požiadavkov

DOSTUPNý ihneď