zkušení it profesionálové ihned pro vás

chybí vám lidské zdroje?
máme je pro vás

kontakt

nabízíme

MIDDLEWARE ADMINISTRÁTOR

2 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

aplikační server, Linux, administrace infrastruktury

zkušenosti

migrace prostředí aplikačních serverů, aplikační podpora a incident management, instalace infrastrukturních prostředí, monitoring infrastrukturních prostředí, zkušenost ze Zabbix

Dostupný Ihned

Datová vizualizace

3 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Sběr business požadavků, Datová analýza (T-SQL, PL/SQL, Keboola), Návrh datového modelu (PowerDesigner), Tvorba datamartu (MS SQL Server, Oracle DB, Keboola, SAS BASE), MS Analysis Services, Vizualizace dat (PowerBI, SAS VA, Tableau)

zkušenosti

pricing datamart pro retail,
reporting v bankovnictví - retence, call centrum, migrace reportingové platformy, HR reporting, manažerský reporting

od srpen 2020

ETL VÝVOJÁŘ #2

11 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Databáze – MS SQL server, Oracle DatabaseProgramování - PL/SQL

zkušenosti

ETL vývojář v bankovním a výrobním prostředí, Incident management a dodávka změnových požadavků datových skladů a reportingových řešení

od srpen 2020

JAVA VÝVOJÁŘ #1

4 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Java SE, Java/Jakarta EE, Spring Framework (Boot, Web, Data, Batch, Security), Hibernate, MapStruct, REST, SOAP, Kafka

zkušenosti

Zaručený elektronický archiv pro dlouhodobé uchovávání dokumentů, Aplikace pro regulatorní reporting finančních institucí, Aplikace pro batch & online zpracování dat pro banku

Dostupný Ihned

JAVA VÝVOJÁŘ #2

3 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Java SE, Groovy, Java/Jakarta EE, REST, Spring Framework (Boot, Web, Data, Security), JPA, Hibernate

zkušenosti

Zaručený elektronický archiv pro dlouhodobé uchovávání dokumentů, Aplikace pro regulatorní reporting finančních institucí, Aplikace pro batch & online zpracování dat pro banku

Dostupný Ihned

Java vývojář #4

4 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Java SE, Java/Jakarta EE, Spring Framework (Boot, Web, Data, Batch, Security), Hibernate, REST, SOAP, Kafka, Jenkins, TeamCity, GitHub

zkušenosti

Aplikace pro batch & online zpracování dat pro banku, Archivace dat, elektronické podpisy, webové služby, integrační řešení na míru, regulatorní reporting a výkaznictví

od srpen 2020

BI/DWH ARCHITEKT

19 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Oracle Business Intelligence, Oracle Hyperion, Jedox, SAS Financial Management, finance a controlling

zkušenosti

architektura a řízení projektů rozličných reportingových řešení, architektura a řízení projektů rozličných EPM řešení, business konzultace pro management se zaměřením na finance a controlling

od červenEC 2020

BI/DWH konzultant

2 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Databáze – Oracle DB
Programování - Python, RReporting - PowerBI, Tableau

zkušenosti

Automatizování HR reportů pro Insurance, Sběr požadavků a datová analýza požadavků, BI/DWH řešení pro nadnárodní korporaci, Automatizovaná konsolidace z různých datových zdrojů pomocí R

od červenEC 2020

Senior CI konzultant

13 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

analýza a vývoj CRM řešení, SAS Customer Intelligence

zkušenosti

Customer Intelligence a kampaňové nástroje, segmentace klientů, business analýza, datová analýza

od srpen 2020