zkušení it profesionálové ihned pro vás

chybí vám lidské zdroje?
máme je pro vás

kontakt

nabízíme

MIDDLEWARE ADMINISTRÁTOR

2 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

aplikační server, Linux, administrace infrastruktury

zkušenosti

migrace prostředí aplikačních serverů, aplikační podpora a incident management, instalace infrastrukturních prostředí, monitoring infrastrukturních prostředí, zkušenost ze Zabbix

Dostupný Ihned

JAVA VÝVOJÁŘ #2

3 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Java SE, Groovy, Java/Jakarta EE, REST, Spring Framework (Boot, Web, Data, Security), JPA, Hibernate

zkušenosti

Zaručený elektronický archiv pro dlouhodobé uchovávání dokumentů, Aplikace pro regulatorní reporting finančních institucí, Aplikace pro batch & online zpracování dat pro banku

Dostupný Ihned

BI/EPM ARCHITEKT

19 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Oracle Business Intelligence, Oracle Hyperion, Jedox, SAS Financial Management, finance a controlling

zkušenosti

architektura a řízení projektů rozličných reportingových řešení, architektura a řízení projektů rozličných EPM řešení, business konzultace pro management se zaměřením na finance a controlling

Dostupný Ihned

ETL VÝVOJÁŘ #2

11 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Databáze – MS SQL server, Oracle DatabaseProgramování - PL/SQL

zkušenosti

ETL vývojář v bankovním a výrobním prostředí, Incident management a dodávka změnových požadavků datových skladů a reportingových řešení

Dostupný Ihned

Datová vizualizace

3 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Sběr business požadavků, Datová analýza (T-SQL, PL/SQL, Keboola), Návrh datového modelu (PowerDesigner), Tvorba datamartu (MS SQL Server, Oracle DB, Keboola, SAS BASE), MS Analysis Services, Vizualizace dat (PowerBI, SAS VA, Tableau)

zkušenosti

pricing datamart pro retail,
reporting v bankovnictví - retence, call centrum, migrace reportingové platformy, HR reporting, manažerský reporting

Dostupný Ihned

BI/DWH konzultant

2 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Databáze – Oracle DB
Programování - Python, RReporting - PowerBI, Tableau

zkušenosti

Automatizování HR reportů pro Insurance, Sběr požadavků a datová analýza požadavků, BI/DWH řešení pro nadnárodní korporaci, Automatizovaná konsolidace z různých datových zdrojů pomocí R

Dostupný Ihned

Senior CI konzultant

13 let praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

analýza a vývoj CRM řešení, SAS Customer Intelligence

zkušenosti

Customer Intelligence a kampaňové nástroje, segmentace klientů, business analýza, datová analýza

Dostupný Ihned

Java vývojář #4

4 roky praxe
KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Java SE, Java/Jakarta EE, Spring Framework (Boot, Web, Data, Batch, Security), Hibernate, REST, SOAP, Kafka, Jenkins, TeamCity, GitHub

zkušenosti

Aplikace pro batch & online zpracování dat pro banku, Archivace dat, elektronické podpisy, webové služby, integrační řešení na míru, regulatorní reporting a výkaznictví

Dostupný Ihned