skúsení it profesionáli ihneď pre vás

chýbajú vám ľudské zdroje?
máme ich pre vás

kontakt

ponúkame

MIDDLEWARE ADMINISTRÁTOR

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

aplikačný server, Linux, administrácia infraštruktúry

skúsenosti

migrácia prostredia aplikačných serverov, aplikačná podpora a incident management, inštalácia infraštruktúrnych prostredí, skúsenosť so Zabbix

Dostupný Ihneď

JAVA VÝVOJÁR #2

3 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java SE, Groovy, Java/Jakarta EE, REST, Spring Framework (Boot, Web, Data, Security), JPA, Hibernate

skúsenosti

Zaručený elektronický archív pre dlhodobé uchovávanie dokumentov, Aplikácia pre regulatorný reporting finančných inštitúcií, Aplikácia pre batch & online spracovanie dát pre banku

Dostupný Ihneď

BI/EPM ARCHITEKT

19 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Oracle Business Intelligence, Oracle Hyperion, Jedox, SAS Financial Management, finance a controlling

skúsenosti

architektúra a riadenie projektov rozličných reportingových riešení, architektúra a riadenie projektov rozličných EPM riešení, business konzultácie pre management so zameraním na financie a controlling

Dostupný Ihneď

ETL VÝVOJÁR #2

11 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Databáze – MS SQL server, Oracle DatabaseProgramování - PL/SQL

skúsenosti

ETL vývojár v bankovnom a výrobnom prostredí, incident management a dodávka zmenových požadavkov datových skladov a reportingových riešení

Dostupný Ihneď

Datová vizualizace

3 roky praxe
kľúčové kompetencie

Zber business požiadavkov, Datová analýza (T-SQL, PL/SQL, Keboola), Návrh datového modelu (PowerDesigner), Tvorba datamartu (MS SQL Server), Oracle DB, Keboola, SAS BASE), MS Analysis Services, Vizualizácia dát (PowerBI, SAS VA, Tableau)

skúsenosti

pricing datamart pre retail, reporting v bankovníctve  – retence , call centrum, migrácia reportingovej platformy,
HR reporting, manažérsky reporting

Dostupný Ihneď

BI/DWH konzultant

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

Databáza – Oracle DB
Programování - Python, RReporting - PowerBI, Tableau

skúsenosti

Automatizácia HR reportov pre Insurance, Zber požiadavkov a datová analýza požiadavkov, BI/DWH riešenie pre nadnárodnú korporáciu, Automatizovaná konsolidácia z rôznych datových zdrojov pomocou R

Dostupný Ihneď

Senior CI konzultant

13 rokov praxe
kľúčové kompetencie

analýza a vývoj CRM riešení, SAS Customer Intelligence

skúsenosti

Customer Intelligence a kampaňové nástroje, segmentácia klientov, business analýza, datová analýza

Dostupný Ihneď

java vývojáŘ #4

4 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Java SE, Java/Jakarta EE, Spring Framework (Boot, Web, Data, Batch, Security), Hibernate, REST, SOAP, Kafka, Jenkins, TeamCity, GitHub

skúsenosti

Aplikácia pre batch & online spracovanie dát pre banku, Archivácia dát, elektronické podpisy, webové služby, integračné riešenia na mieru, regulatorný reporting a výkazníctvo

Dostupný Ihneď